اینجا ...

.

اینجا باد می وزد

اینجا باران می آید

خورشید را

           به گردنت بیاویز !

ای آن که از آسمان ها می آیی !

                                                                      اوکتای رفعت (ترکیه)

.

-------------------------------------

عکس : فرامرز نصیری

.

/ 2 نظر / 30 بازدید
معین

عکس قشنگی هستش. می‌تونم مدل دوربین رو بدونم ؟