قطب شمال : کشف گسست های جدید

در جریان تحقیقات در یک سفر اکتشافی توسط ارتش کانادا، شواهدی چشمگیر از تکه تکه شدن بخشی از کلاهک یخی قطب شمال به دست آمده است.

دانشمندان همسفر با نیروهای کانادایی یک ترک بزرگ و تازه را در جریان ارزیابی وضعیت صفحات عظیم یخی در شمال دور کانادا یافتند. این تیم شبکه ای از گسست ها را یافت که برای بیش از 16 کیلومتر در "وارد هانت"، بزرگترین صفحه یخی منطقه، کشیده می شد. سرنوشت بلوک های وسیع یخ یکی از نشانگرهای کلیدی تغییرات آب و هوایی تلقی می شود.  دِرِک مولر، یکی از دانشمندان حاضر در آن سفر، از دانشگاه ترنت، گفت: "من از دیدن این ترک های تازه مبهوت شدم." وی توضیح داد: "این یعنی صفحه یخی درحال تجزیه است، قطعات آن مثل یک پازل به هم وصلند اما می توانند جدا شوند." دکتر لوک کاپلند از دانشگاه اوتاوا که از دیگر دانشمندان این سفر بود می گوید ترک های تازه با الگوی تغییرات مشاهده شده در قطب شمال سازگار است:  "ما شاهد تغییرات خیلی چشمگیری هستیم؛ از عقب نشینی یخچال ها گرفته تا ذوب یخ های دریا."... تغییرات سریع در قطب شمال نزاع بر سر مالکیت آن را زنده کرده است.

از گزارش : BBC

/ 0 نظر / 4 بازدید