درگذشت يكی از پيشگامان هيماليانوردی در ايران

اکبر بشر دوست درگذشت . او يکی از موسسين سازمان کوهنوردی و اسکی بيستون در سال ۱۳۳۵ بود و در اولين بنياد هيماليا که در سال ۱۳۴۱ و در زمان رياست حسين رفعتی افشار بر فدراسيون کوهنوردی تشکيل شد نيز حضور داشت . از صعود اکبر بشر دوست به همراه علی اصغر امين نيا و محسن مفيدی و صدقی شبستری در سال ۱۳۴۴ به قله نورسونNOURSAN در نپال ( 6200  متر ) ، به عنوان اولين حركت هيماليا نوردی درتاريخ كوهنوردي ايران ياد می شود .

/ 0 نظر / 35 بازدید