طرح توسعه آمازون...

40962657984.jpg 

آمازون از بزرگترین نواحی جنگلی جهان و از لحاظ تنوع زیستی بی نظیر است . دولت برزیل می گوید قصد دارد طرح های توسعه پایدار آمازون را علیرغم استعفای خبرساز مارینا سیلوا، وزیر محیط زیست، پیش ببرد.

وقتی خانم سیلوا تنها چند روز پس از آنکه رئیس جمهور لولا بلندپروازانه ترین طرح برای توسعه آمازون طی چند دهه را ارائه کرد، از پست خود استعفا داد، بسیاری از منتقدان آینده طرح را زیر سوال بردند.  اما دولت برزیل توجهی به این انتقادها نکرده است. مانگابیرا آنگر، وزیر طراحی استراتژیک، مردی که وظیفه اجرای پروژه آمازون بر عهده اوست، به بی بی سی گفت که تعهد دولت به آمازون تزلزل ناپذیر است.  وی گفت: "برزیل به جهان نشان خواهد داد که آشتی دادن حفاظت از محیط زیست، منافع نظامی و توسعه در منطقه ممکن است."

                        ازگزارش :  BBC

/ 0 نظر / 3 بازدید