ریزش یخچال های قطبی به اقیانوس

دانشمندان بریتانیایی که در قطب جنوب تحقیق می کنند به شواهد روشنی دست یافته اند که حاکی از ناپایداری بیشتر یخچال های بخش غربی قطب جنوب است.

32752804365.jpg

به گفته دانشمندان اگر این وضع ادامه پیدا کند ممکن است سطح آب دریا در جهان به میزان قابل توجهی افزایش بیابد. این مستندات تازه از یخچال هایی به دست آمده اند که منطقه ای به مساحت تگزاس را در بخش دورافتاده ای از غرب قطب جنوب می پوشانند. این "رود یخی" با سرعت به سوی اقیانوس حرکت می کند. اندازه گیری های ماهواره ای نشان می دهد که حرکت سه یخچال عظیم حدود یک دهه است که در حال افزایش است...

گزارشی از : BBC

/ 0 نظر / 3 بازدید