تهران ، شهر امید و خاطره

پیاده روی جلو دانشگاه ، سینما عصر جدید ، تئاتر شهر ، چنارهای ولی عصر ، پارک شهر ، موزه هنرهای معاصر ، دروازه باغ ملی ، کوهستان بزرگ البرز ، دربند ...

تهران ، شهر امید و خاطره . تهران ، شهر من!

 

عکس ها : فرامرز نصیری

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید