تخریب نگاره های دوران غارنشینی

 نقاشی های دیواری غار دوشه در نزدیکی لرستان که از دوران غارنشینی انسان، به یادگار مانده بود، با تهاجم و تخریب عمدی از میان رفت . غار دوشه یکی از مهمترین غارهائی است که نزدیک کوهدشت لرستان قرار دارد و گنجینۀ بزرگی از میراث فرهنگی انسان بر دیوارۀ این غار نقش گرفته بود . رضا مرادی غیاث آبادی، پژوهش گر و نویسنده در زمینۀ مردم شناسی و باستان شناسی، با اظهار تأسف از این رخداد غیر قابل توجیه، در مورد اهمیت و ارزش آثاری که از میان رفته است، می گوید : نگاره های موجود در این غار و غارهای مشابه در لرستان، ارزش بسیاری از نظر دیرینه شناسی و انسان شناسی داشته است و حتی پژوهش گران جهانی آنها را بررسی کرده اند و در موردشان کتاب نوشته اند. او تأکید می کند، این آثار از نظر مطالعۀ تاریخی مرجعی مهم هستند که باید از آنها محافظت بعمل آید ... گزارشی از رادیو فرانسه

/ 0 نظر / 3 بازدید