عروسی در میان کوه های لرستان

در میان کوه های سر به آسمان کشیده لرستان ، عشایر بختیاری در حوالی الیگودرز و ازنا زندگی می کنند و زندگی روایتی دیگر دارد . تا آنگاه که مجلس عروسی به پا شود و سرور جشن و پایکوبی ، سوارکاری و تیر اندازی نیز بتوانند به عنوان رسوم کهن این مردمان عرض اندام کنند . اما این بدان معنا نیست که عادت های شهر نشینی در جمع این مردمان رسوخ نکند ...

عکس های لینک زیر را ببینید :

http://baztabonline.com/Default,fa-IR,BaztabOnline,Content,NewsDetail,Key,28131.aspx

/ 1 نظر / 3 بازدید