معرفی سایت : کانون سبز فارس

26572849881.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دنا ، سرزمین جاودانگی‌هاست و آشیانه سیمرغ ... دستانمان را می گیرد و ما را در آغوش خویش می فشرد.... نفسهایش نسیم آسا از فراز قله‌ها می‌وزد و جانمان را تازه می‌کند و اشکهایش در چشمه‌ها و رودها پاهای خسته و غبار‌آلوده‌مان را می‌شوید اندوهمان را در آغوشش فرو می‌ریزیم و جوهر زندگی را که شادی است در بوسه‌هایی که بر پیکرش می‌زنیم می‌چشیم... پاهای مصممان بر سنگریزه‌هایش پستی‌ها و بلندی‌های زمین را می‌آموزد و بلندای ستبرش معنای انسان ماندن را می‌آموزد . این ، مادری است با 70 میلیون سال عمر که همه عمرهای ما در برابرش ، فقط یک لحظه است و چه شگفت است رودررویی وبرابری این یک لحظه با آن جاودانگی چه کسی است که از این دیدار ، نلرزد و به خود نیاید و در نیابد که : دنا سرزمین موعود است !! ... دنا خود ماست.

 http://www.dena2002.com/fa/index.aspx

 

 

/ 4 نظر / 9 بازدید
نوید

جناب نصیری چون کامنتینگ پست صعود زمستانی خط الراس دنا غیر فعال بود اینجا مینویسم: عکسی که در این پست نمایش داده شده مسیر صعود است؟ اگر مسیر صعود نیست که هیچ و اگر هست چرا کامل از روی خط الراس عبور نمیکند و اگر نمیکند این صعود خط الراسی به حساب می آید؟ آیا با تراورس دیواره ها و تیغه ها از زیر آن ارزش فنی صعود یک خط الراس دشوار از بین نمیرود؟ البته منظور من بچه های شیراز نیستند و کلا آنهایی هستند که ادعای یک صعود خط الراسی را میکنند.مانند آنهایی که خود بهتر میدانید!

کلاغ ها ...

به نوید عزیز ! با نظر شما مبنی بر اینکه : انجام تراورس های متوالی و طولانی ، ارزش های یک صعود خط الراسی را زیر سوال می برد کاملا موافقم . اما ... این پرسش هم مطرح است : اگر واقعا آن قسمت از خط الراس _ به معنی واقعی کلمه _ غیر قابل عبور بود آن وقت چه ؟ چه قضاوتی باید داشته باشیم ؟ اگر اشتباه نکرده باشم عکس مربوط به قسمتی از خط الراس دنا در فاصله ی میان بیژن ها و قاش مستان می باشد که به نظرم صعود کامل ( از روی خط الراس ) آن حتی در تابستان هم عملی فوق العاده مشکل است و در هر صورت شاید بهتر باشد با این تعاریف ، مفاهیم و ارزش ها تا حدودی نسبی تر برخورد کنیم . یاد حکایت آن دوستان عزیزمان افتادم که قسمت هائی از صعود مثلا خط الراسی شان را از میان دره ها انجام دادند و حتی با ماشین طی کردند و آن وقت در انجمن به نام صعود خط الراسی دماوند تا توچال عکس و فیلم و گزارش ... تیم پوریا محمدی را می گویم . حساسیت و توجه شما به کاربرد صحیح این مفاهیم و واژه ها قابل تحسین است .

نوید

جناب نصیری حق با شماست ولی باید در نظر بگیریم وقتی عبارت خط الراس را برای یک صعود در نظر میگیریم باید به معنای واقعی کلمه مسیرمان از روی خط الراس گذر کند. در غیر این صورت میتوانیم بگوییم پیمایش مثلا قلل بیژن تا مورگل.در ضمن مسیر های دشوار و غیر قابل عبور هم باز به نوعی می شود از آنها عبور کرد مانند یک طول صعود میکس بر روی آن و...... با تشکر و احترام.

نوید

جناب نصیری حق با شماست ولی باید در نظر بگیریم وقتی عبارت خط الراس را برای یک صعود در نظر میگیریم باید به معنای واقعی کلمه مسیرمان از روی خط الراس گذر کند. در غیر این صورت میتوانیم بگوییم پیمایش مثلا قلل بیژن تا مورگل.در ضمن مسیر های دشوار و غیر قابل عبور هم باز به نوعی می شود از آنها عبور کرد مانند یک طول صعود میکس بر روی آن و...... با تشکر و احترام.