از قلمرو سایه تا حقیقتی روشن ...

شاخه‌ی جوانش را ... زیر پای درخت کهن ، دفن خاک کردم من

داده‌ی تو بود بازش گیر ... گفتم ای درخت پیر ...  ای درخت مرگ اوژن

شاخسار سر سبزت سر‌کشیده تا خورشید

از قلمرو سایه تا حقیقتی روشن

رو به مرزهای جهان ، تن سپرده با طوفان

در نهاد آگاهی ، مرگ بود دانستن 

عشق با نگین پیوست

خون با رگ تسلا یافت

ریشه بافت در آهن

                      ریشه بافت در آهن

                                        ریشه بافت در آهن

 

شعر : محمدعلی سپانلو

عکس: فرامرز نصیری

 

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
اردشیر بهزادی

خیلی عالی بود فرامرز جان .