پیشنهاد کتاب : پس از تاریکی

بگذار چیزی بهت بگویم ؛ ماری .  زمین زیر پای ما خیلی محکم به نظر می رسد ، اما اگر اتفاقی بیفتد زیر پایت راحت خالی می شود . اگر این بلا به سرت بیاید ، کارت زار است. دیگر هیچی مثل سابق نیست . آنوقت تنها کارت این است که آن زیر تک و تنها  تو  تاریکی سر کنی ...           از متن کتاب

.

نویسنده : هاروکی موراکامی   مترجم  : مهدی غبرائی     نشر : کتاب سرای نیک     تعداد صفحات :  ١٩٠      قیمت : ۴٠٠٠٠ ریال

.

/ 0 نظر / 3 بازدید