نمایشگاه عکس انجمن عکاسان مطبوعات

 

 

 

 

 

 

انجمن عکاسان مطبوعات نمایشگاه عکسی در دو سالن 'میرمیران' و 'نامی' خانه هنرمندان برگزار کرده اند. در این نمایشگاه ۶۵ عکس از ۶۵ عکاس عضو انجمن عکاسان به نمایش گذاشته شده است. هدف از برگزاری این نمایشگاه تاکید بر این موضوع است که عکاسی مطبوعات محدود به عکاسی خبری نیست. انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران سعی کرده تا با برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع مستند اجتماعی این تصویر رایج را اصلاح کند. این نمایشگاه با نگاهی مستند از حاشیه اتفاقات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و ورزشی شصت و پنج عکس از شصت و پنج عکاس مطبوعاتی را که از اعضای این انجمن هستند در معرض دید علاقمندان قرار داده است.

 

 

 

 

 

گزارشی از : BBC 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید