نسل رو به انقراض کهن سالان کوه های تالش

ساکنان کوه های تالش در جمهوری آذربایجان که روزگاری درازای عمرشان شهره آفاق بود ، امروز جوان تر از گذشته جان می سپارند . تام اسلمونت خبرنگار بی بی سی از انقراض نسل کهنسالان این منطقه گزارش می دهد : ... زندگی مدرن ، نسل آتی مردم تالش را متحول کرده است . کارشناسان می گویند طول عمر آنها کوتاه تر شده است . دیوارهای موزه "طول عمر" در شهر لریک پوشیده از تصاویر سیه چرده مردم محلی است که به صدسالگی رسیده اند . دلارا فتح اللهف مدیر این موزه می گوید : "این روزها مردم آنقدر تلویزیون می بینند که دیگر فرصتی برای تحرک جسمی ندارند ."  "فشار و اضطراب کاری و سفرهای زیاد هم مزید بر علت است . خیلی چیزها عوض شده است. کهن سالان نسل رو به انقراضی هستند . "  در این ارتفاعات برفی، شاید جای تعجبی نباشد که کهن سالان این روستاها از هوای پاک و تازه و وفور میوه و چای بهره می برند . مردم اینجا تنباکوی باغچه خود را دود می کند نه سیگارهای کارخانه ای را . اما آسفالت جاده ها حکایت از این دارد که زندگی مدرن که زمانی تنها از آن سخن می رفت ، امروز به واقعیت بدل شده است . آلودگی ، ترافیک و فشارهای زندگی باکو تنها چند ساعت بیشتر با این منطقه فاصله ندارد . بنظر می رسد که این بر مفهوم طول عمر در کوه های تالش اثر گذاشته است . شاید بزودی خاطره ای متعلق به اعصار گذشته بشود .

گزارشی از BBC

.

/ 0 نظر / 3 بازدید