برودپیک ایرانی: پروازهای بی هوده و اظهارات دل فریب توماس لامل

"توماس لامل برای امداد و نجات سه ایرانی گم شده در برود پیک طی دو روز ، روزهای یک شنبه 30 تیر و سه شنبه اول مرداد ، پروازهایی با هلی کوپتر ارتش پاکستان برای "امداد و نجات" و "جستجو" داشته که بر اساس گزارش خودش که در سایت ExWeb منتشر شده هر دو پرواز بی هوده بودند . پرواز روز اول که در روز  یکشنبه 30 تیر صورت گرفته و برای امداد ونجات بوده  براساس اطلاعات غلط  و در مسیری غلط انجام شده است . این اطلاعات غلط توسط  نیکنام مدیر شرکت ATP به لامل داده شده  و خود نیکنانم نیز این اطلاعات را از تهران گرفته بود . نیک نام به لامل می گوید 3 ایرانی در  کمپ 4 (!!) زمینگیر شده اند و قادر به فرود نیستند  سوال این است چرا هیچ ایرانی مستقیما با لامل صحبت نکرده تا نشانی بهتری از زمین گیر شدن تیم قله بدهد ؟ حد اقل از صبح پنج شنبه با اولین تماس تلفنی آیدین و با اعلام خود آیدین مشخص بود که آنها در مسیر نرمال نیستند . خود آیدین گرسنه ، تشنه ،  خسته ، با آن بیواک های هولناک به تهران گفته که در مسیر نرمال نیستند و در مسیری غلط فرود آمده اند . پس چگونه است 3 روز بعد به لامل گفته می شود که آیدین در کمپ 4 و یا اطراف کمپ 4 زمینگیر شده است ! لامل با همین اطلاعات غلط ، برنامه امداد و نجات خود را طراحی می کند ..."

 

متن کامل را در وبلاگ عزیز حبیبی ( بیواک) بخوانید

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید