کشف يخچال در بام جهان !

چين 49 يخچال طبيعي را در فلات «کينقاي» تبت کشف کرده است که يخ ها در آنجا به علت گرمايش زمين در حال ذوب شدن هستند. نتايج تحقيقاتي که نشانگر عقب نشيني يخچال ها در اين فلات است، نگراني فزاينده چين را در مورد گرمايش زمين به همراه داشته است. بزرگ ترين رودخانه هاي چين از اين يخچال ها سرچشمه مي گيرند. اين 49 يخچال طبيعي از طريق تصويربرداري هاي ماهواره يي در ناحيه «بومي» که ارتفاع آن 4 هزار و 200 متر بالاي سطح دريا است، کشف شد. رودخانه هاي يخ در اين فلات حدود چهار پنجم يخچال هاي طبيعي چين را تشکيل مي دهند و وجود آنها براي تامين آب آشاميدني و آبياري حياتي هستند. «ژاکسي نوربو» مدير بخش تبليغات اين ناحيه گفت؛ «در صورتي که اين کشف به تاييد برسد، بزرگ ترين گروه يخچال هاي طبيعي در اين فلات خواهند بود.» چين حدود 46 هزار يخچال طبيعي دارد که مساحت 60هزار کيلومتر مربع را عمدتاً در تبت و شين جيانگ پوشانده است. وسعت اين يخچال ها در طول 10 سال گذشته حدود 30 درصد کاهش يافته است.

روزنامه اعتماد

/ 0 نظر / 5 بازدید