عبور باید کرد؟

عبور باید کرد و همنورد افق های دور باید شد ...

جرقه های محال از وجود برمی خاست
کجا هراس تماشا لطیف خواهد شد
و ناپدیدتر از راه یک پرنده به مرگ
و در مکالمه جسم ها ‚ مسیر سپیدار
چه قدر روشن بود
کدام راه مرا می برد به باغ فواصل

عبور باید کرد
صدای باد می آید

 عبور باید کرد
و من مسافرم ای بادهای همواره ...

.

شعر: سهراب سپهری

عکس: فواد رضاپور (وبلاگ ماگما)

.

.

/ 0 نظر / 34 بازدید