اروپا تابستان امسال 200 هزار هکتار جنگل‌ از دست داد

کمیسیون اروپا هشدار داد اروپا از آغاز تابستان،  200 هزار هکتار از جنگل‌ها و بوته‌زارهای خود را از دست داده است  .  به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل ،  این سازمان هشدار داد اگر دولت‌های اروپایی کاری برای پیشگیری از این وضع انجام ندهند آتش سوزی‌های شدید به سبب پدیده گرم شدن هوا افزایش خواهد یافت. کارشناسان کمیسیون اروپا هشدار دادند خطر آتش‌سوزی در طول روزهای آینده در شمار زیادی از مناطق مدیترانه بسیار بالا باقی خواهد ماند . این کارشناسان توضیح دادند تاکنون ،‌ مساحت تخریب شده براثر آتش سوزی جنگل‌ها در اتحادیه اروپا از اغاز سال ٢٠٠٩  به به صدوپنجاه ویک هزار ونهصدوپنجاه وپنج هکتار بر روی نقشه رسید که براساس برآوردهای واقعی حدود دویست هزار هکتار است .

همشهری آنلاین

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
پگاه

http://abbasjafari.blogspot.com عباث زنده است اخبار مرتبط با جستجو براي يافتن عباس جعفری

پگاه

http://abbasjafari.blogspot.com عباث زنده است اخبار مرتبط با جستجو براي يافتن عباس جعفری