اشتران کوه : قصابی به تیغ جهل بولدوزرها

این روزها بحث احداث جاده دسترسی در منطقه شول آباد الیگودرز و عبور این جاده آن هم از منطقه حفاظت شده اشتران کوه به سوژه داغ خبری و متاسفانه قابل تاملی تبدیل شده است . شول آباد یکی از مناطق شهرستان الیگودرز به شمار می‌آید که دارای گردنه‌های برف گیر بوده و در زمستان تردد در آن بسیار سخت صورت می گیرد و این امر باعث شده که مسؤولان به فکر ایجاد مسیری جدید برای ساکنان منطقه باشند .

احداث مسیر جدید و ضرورت آن بر هیچ کس پوشیده نیست ولی به چه قیمتی ؟ از بین رفتن گونه‌های نادر جانوری و گیاهی آن هم در منطقه‌ای حفاظت شده به نام اشتران کوه ؟ چه کسی می‌خواهد پاسخگوی از بین رفتن این ثروت ملی شود ؟ آیا مسیری برای احداث آن درمنطقه‌ای به جز اشترانکوه وجود ندارد ؟  در این خصوص یک از کارشناسان زیست محیطی  می‌گوید: احداث جاده در منطقه حفاظت شده اشتران کوه یعنی نابودی سیمای طبیعی منطقه . مجید دریکوند ادامه می‌دهد: با احداث این جاده شاهد افزایش میزان دسترسی جوامع انسانی به محیط طبیعی خواهیم بود و به تبع آن تخریبات گسترده اکوسیستمی ، تخریب و کاهش تعدد و تنوع جانوری و گیاهی ، انتقال زباله به طبیعت و ... خواهیم بود .

این کارشناس اظهار می‌کند:مردم محلی و روستانشینان مجاور منطقه اقدام به امضاء طوماری در جهت اعتراض به احداث جاده کرده‌اند ؛ اگر هدف این پروژه ارائه خدمت به مردم محلی است که خود مردم خواهان پایان پذیرفتن این فعالیت هستند و اگر نه متصدیان امر به چه توجیهی، ادامه این پروژه را بر اراده مردم مقدم‌تر می‌دانند . دریکوند تصریح می‌کند: در جایی که به راحتی هرچه تمام بزرگ ترین تالاب استان لرستان (بلمک) خشک و تبدیل به زمین زراعی نامرغوب می‌شود چه جای انتظار که اشتران کوه به تیغ جهل بولدوزرها قصابی نشود ...

ایسنا

.

/ 1 نظر / 4 بازدید