بهار کوه نوردان ایرانی در هیمالیا

 

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای :

 

عظیم قیچی  ساز

در راه شیشاپانگما

 

پروانه کاظمی

در راه دائولاگیری

 

مهدی قلی پور

در راه لوتسه

 

 

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
عیسی

با آرزوی سلامتی، سلامتی، سلامتی و سپس موفقیت برای هرسه شان.

@

دکتر علرضا بهپور در راه اورست

خاکسار

آرزوی پیروزی و سلامت برای آنها دارم

پرستو

با امید به اینکه سالم و موفق به میهن باز گردند ما چشم به راهشان می مانیم.