احتمال وقوع فاجعه زیست محیطی در زمان نسل کنونی

مطالعات تازه ای که در باره تغییرات جوی صورت گرفته نشان می دهد که این احتمال که فاجعه 4 درجه سانتیگراد گرمتر شدن هوای کره زمین در دوره نسل کنونی اتفاق افتد، در حال افزایش است .  دانشمندانی که این مطالعات را انجام داده اند می گویند تا اواسط قرن حاضر احتمال گرمتر شدن هوای کره زمین تا 4 درجه سانتیگراد و جود دارد . به گفته این دانشمندان در منطقه قطب شمال ، در همین مدت ممکن است درجه حرارت هوا تا 15 درجه سانتیگراد افزایش یابد . این بررسی که توسط نهاد تحقیقاتی معتبر Hadley Centre در بریتانیا صورت گرفته ، به این نتیجه رسیده که چنانچه گازهای گلخانه ای کنترل نشود ، در ظرف مدتی کمتر از 50 سال درجه حرارت هوای کره زمین افزایش خواهد یافت و در نتیجه آن ممکن است زمین های پست را سیل فرا گرفته و نیمی از تمام گونه های حیوانات و گیاهان از بین بروند و دسترسی به آب در سراسر جهان به مخاطره افتد. ولی دانشمندانی که این گزارش را تهیه کرده اند بر این نکته پافشاری می کنند که وقوع این فاجعه اجتناب ناپذیر نیست و چنانچه میزان گازهای گلخانه ای به زودی کاهش یابد هنوز می توان از وقوع آن جلوگیری کرد ...

گزارشی از  BBC

.

/ 0 نظر / 3 بازدید