چرا هندوکش ؟

 

در مرکز افغانستان ، سلسله کوه های هندوکش  Hindu Kush که از پامیر تا مرکز کشور ادامه دارد و مملکت را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می کند ، جزئی از هویت افغانستان است . ولی چرا این سسله کوه ها را هندوکش نام نهاده اند و هندوکش یعنی چه ؟  تعبیر های فراوانی در مورد اسم کوه هندوکش شنیده می شود . از شکست هندو ها تا مردن اسیران آنان به دلیل سردی هوا در دامنه های این کوه و ... شایعاتی در فرهنگ مردم وجود دارد که اکثرا پایه و اساس علمی ندارند . نصیر مهرین نویسنده و تاریخ دان افغانی در این باره می گوید : در اوستا از این سلسله کوه بنام ابارسین ، که به معنی بالاتر از عقاب است، یاد شده است . و بعد ها یونانیان که فکر می کردند قفقاز آخر دنیاست ، بعد از کشف این سلسله کوه ، آنرا کوکازوس اندیکوس ، یعنی قفقاز هندی نام گذاری کردند ، و این نام یونانی ، بعد از قرن ها ، به شکل امروزی آن که هندوکش باشد، درامده است .

بخش فارسی خبرگزاری فرانسه

.

/ 0 نظر / 24 بازدید