انتقال آب از ارس به‌ ارومیه خیانت ‌است

دکتر پرویز کردوانی پدرعلم کویرشناسی ایران با بیان اینکه تنها راهکار همیشگی و دائمی نجات دریاچه ارومیه انتقال آب از یکی از سرشاخه های رودخانه زاب کوچک است گفت : انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه باعث کمبود منابع آب در این منطقه می شود که خیانتی بزرگ است.  پرویز کردوانی با اشاره به نیاز دشت مغان به آب رودخانه ارس گفت: دشت مغان یکی از مناطق استثنایی ایران در تولید بهترین محصولات کشاورزی و زراعی است و انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه باعث کمبود منابع آب در این منطقه می شود که خیانتی بزرگ است .

خبرگزاری مهر

.

/ 0 نظر / 5 بازدید