گزارش گشایش مسیر سامان

" با توجه به وقت و انرژی زیادی که کوبیدن رول با مته دستی از ما می گرفت و این که صعود کلاهک با ابزار وقت زیادی را برای افرادی که در آینده قصد صعود این مسیر را داشته باشند، خواهد گرفت بنابراین تصمیم گرفتیم که در کلاهک به مقدار مورد نیاز رول بزنیم که با توجه به زمانی که ما داشتیم و تقریبا دو طول مسیری که باقی مانده بود این کار با مته دستی، آن هم در این سنگ ها، بعید به نظر می آمد ... "

متن کامل در سایت گروه کوه نوردی قاجر قروه

http://www.ghajer.com

/ 2 نظر / 4 بازدید
بهنام

لعنت خدا بر این اسپری نویسان...لعنت بر شرفشان..