پائیز ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

همه چیز با نوای برگ ها

                          آغاز می شود

که در می آمیزد با ترنم آب

و هر دو سرازیر می شوند

در دل نوری که

                   مه را می پراکند

 

.

-----------------

عکس از کلاغ ها ( جنگل های طبرستان)

/ 1 نظر / 7 بازدید
_

_