این باران ها ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

می بارد  

یکریز و بی امان می بارد 

عاشقانه و بی قرار می بارد  . 

 می بارد و می کاود با سر پنجه های جوانش  ، 

خاطرات مدفون و گمشده ی آدمی را  ...

.

/ 0 نظر / 3 بازدید