در لحظه

تو بالنده از سپهر بلندی
تو مهری
تو ماهی
تو بارنده ابری به هر باغ بی‌بر
تو خوبی تو پاکی تو چون ژاله صبح‌گاهی بهاری
تو برگی  تو باری
قرار دل بی‌قراری
تو ریزنده بر شط شوری و شوقی
تو چون آبشاری
تو سرچشمه نور مهر پگاهی
نسیم خوش صبح‌گاهی
تو نوری
تو شعری
تو شوری
تو ژرفای دریای وجد و سروری
تو روحی
تو جانی
تو یادآور پاکی کودکانی
تو بوی خوش بوستانی
تو شوق نویدی
تو گل‌های سرخ و سپیدی

 

شعر: حمید مصدق

عکس: فرامرز نصیری

دوربین Samsung Galaxy S2  

..

 

 

/ 4 نظر / 11 بازدید
عباس ایلاقی

سلام دست مریزاد [گل][گل]

آرزو (مارکوپولو)

خط آخر رو که خوندم نمی دونم چرا این یادم اود: گل سرخ و سپید و هرغوانی، فراموشم نکن تا می توانی.