جهان در سال 2008

 

 

 

 

 

کارشناسان هواشناسي در انگليس در گزارش تازه يي در رابطه با دماي کل جهان در سال 2008 ميلادي پيش بيني کردند که دماي هواي جهان در سال 2008 ميلادي اندکي سردتر خواهد شد اما با اين حال در فهرست 10 سالي که گرم ترين سال هاي جهان بوده اند، باقي خواهد ماند. به گزارش ايسنا در اين گزارش که به بررسي وضعيت آب و هوايي زمين پرداخته، آمده است تاثير الگوي جوي قدرتمند لانينا روي اقيانوس آرام به پايين ماندن دما کمک خواهد کرد. به گفته اين پژوهشگران پديده هايي چون ال نينو و لانينو نفوذ و تاثير مهمي روي دماي سطح جهان دارند و لانينو قوي کنوني در جهت محدود کردن دماي هوا در سال 2008 ميلادي عمل خواهد کرد، اما با اين حال دماي متوسط زمين همچنان نسبت به سال 2000 بالاتر خواهد بود. بسياري از مردم در آينده به سال 2007 ميلادي به عنوان سالي که تغييرات آب و هوايي شديدي را تجربه کرده نگاه خواهند کرد.

روزنامه اعتماد ۱۶/۱۰/۸۶

/ 0 نظر / 4 بازدید