افزایش گرمایش زمین هم‌چنان ادامه دارد

از آغاز سال ۲۰۱۲ تاکنون، ۸۱ توفان سهمگین در سراسر جهان درگرفته و دوسوم مناطق آمریکا در تابستان دچار خشکی شدند. به باور پژوهش‌گران حفظ محیط زیست، شمار این دگرگونی‌های جوی ویرانگر در آینده افزایش خواهد یافت.

بر اساس گزارش "سازمان جهانی هواشناسان" که در کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی در دوحه خوانده شد، یخ‌های قطب شمال در سال ۲۰۱۲، با شتابی بیش از سال پیش آب ‌شدند و وقوع توفان‌های مهیب و سیل‌های سهمناک در بخشی از مناطق زمین، بیش از سال ۲۰۱۱ بوده است.

در گزارش سازمان جهانی هواشناسان هم‌چنین آمده است که غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو کره زمین، مانند گاز دی اکسید کربن، از سال ۲۰۰۰ تاکنون بیست درصد افزایش یافته است .

 

گزارشی از دویچه وله

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید