روستایی در دل صخره‌ها

_ «دستکند» یعنی چی؟ - یعنی آنچه با دست کنده شود ، مثل همین خانه‌ها .

با دست نشانم می‌دهد . حفره‌هایی در دل صخره .

_ خانه؟ خانه کجاست؟

گیج می‌شوم . آن بالا ، توی آن حفره‌‌ها خانه‌هایی است که با دست کنده شده . چه اسرارآمیز!

.

و سفر ما به میمند آغاز می‌شود . در همین لحظه که ما ایستاده‌ایم پایین کوه و آن بالا خبرهای عجیبی است . عجیب مثل این صخره‌ها که می‌گویند در دلش مردم در خانه‌هایشان زندگی می‌کنند ... این‌جا آدم‌ها زندگی می‌کنند . فرشی گسترده شده و چادر شب‌ها رختخواب‌ها را در برگرفته‌اند . کمد یا گنجه‌ای در کار نیست . به جایش حفره‌هایی است یا تاقچه‌هایی در اندازه‌های گوناگون ، جای رختخواب و ظرف و چراغ و هر چیز دیگری. هر خانه یک یا چند اتاق دارد و یک اسطبل و این‌ها کیچه نامیده می‌شود. میان اتاق اجاق است برای پخت و پز و برای گرم کردن خانه.  بیرون اتاق پیرزنی نان می‌پزد . مردی جلو درگاهی خانه‌ای ایستاده ... پایین‌تر پیرمردی بادام می‌فروشد و مرد جوانی سبد می‌بافد. اگرچه تابستان است و بعضی از اهالی نیستند و اگرچه بسیاری از اهالی کوچیده‌اند به شهرها ، اما زندگی هنوز جاری است در میمند .

همشهری آنلاین

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
امید عز ت پور

سلام من کوهنویسی آشنا هستم خوشحال میشم من را لینک کنی و من هم همینطور همیشه در بلندی