تخريب ۱۲۰ هکتار از جنگل های رشت !

« تخريب ۱۲۰ هکتار از جنگل های سراوان رشت که با موافقت استاندار گيلان و وزير جهاد کشاورزی و به منظور ايجاد شهرک صنعتی از روز شنبه آغاز شده بود ٬ سرانجام عصر روز گذشته توسط ماموران سازمان جنگل ها و مراتع و صدور دستور قضايی متوقف شد ...

جنگل های سراوان که يکی از آخرين بازمانده های جنگل های جلگه ای ايران محسوب می شود اکنون از هر طرف آماج طرح های مخرب عمرانی واقع شده است . موزه ميراث روستايی در ۲۰۰ هکتار از جنگل های سراوان و شهرک صنعتی در ۱۲۰ هکتار در شمال سراوان و سايت دفن زباله های ۱۳ شهرستان استان گيلان که بازهم در سراوان واقع شده از جمله تهديدات جنگل های بکر اين منطقه محسوب می شود ... »

مژگان جمشيدی : روزنامه هم ميهن ـ چهارشنبه ۲/۳/۸۶

/ 1 نظر / 3 بازدید
شيما

کی دلش ميسوزه؟ هيچ کس