به افکار عمومی اعتماد کنید!

 

آقای ثابتیان سلام

کار تشکیلاتی خیلی حوصله می خواهد که در ایران ما کار سخت و زیان آور محسوب می شود اما : ...در صورت امکان دایره دوستان را گسترده تر نمایید ... سعی کنید تلاش خود و دوستان در خصوص موضوع تعلیق را اطلاع رسانی کنید ... انجمن متعلق به همه اعضا است آنها را بیگانه ندانید ممکن است بتوانند در رفع تعلیق کمکی بکنند...

 

جمشید واحدی در کامنتینگ وبلاگ آرام کوه

 

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد باقر عیوضی

ما می توانیم اگر تنها نباشیم وتنها نمانیم و گسترده تر وبا دوستی به هم فکر کنیم وباهم فکر کنیم و هوای جامعه مان راداشته باشیم و دست در دست هم وپابه پا ی هم بپیش برویم حتما موفق می شویم . بشرطی که خودرا به کارایبنچه ای نفروشیم . دستد را بگذار تو دستم با توهستم ....