غار پیده : حکایت آتشی که خاموشی ندارد ...

وقتی می‌شنویم آتشی روشن شده باید روزها و شاید ماه‌ها منتظر شویم تا خبر خاموش‌شدنش را بشنویم ، گویا عجله‌ای برای خاموش کردنش نیست . غار باستانی « پبده » در لالی استان خوزستان یک ماه است که مشغول سوختن است ! تصور کنید یک ماه از شروع این آتش‌سوزی می‌گذرد و کسی برای خاموش‌کردنش اقدامی نمی‌کند. گفته شده که این غار از اولین سکونت گاه‌های انسان دوره پارینه‌سنگی است و حدود 15هزار سال قدمت دارد . این تخمین براساس یافته‌های گریشمن ، شرق‌شناس و مورخ معروف فرانسوی به دست آمده است . هم چنین براساس اسناد موجود ، نخستین پارچه دست بافت ایرانی در این غار پیدا شده است . خوب لابد پیش خودشان حساب کرده‌اند که این غار عمر خودش را کرده و خاموش کردن ندارد! هم چنین از قول یک مربی غارنوردی آورده شده ، تمام خفاش‌های داخل این غار بر اثر دود و گاز متصاعدشده از آتش گرفتن فضولات حیوانی انباشته ‌شده در غار «پبده» مرده‌اند و به نظر می‌رسد جانداران دیگر هم آسیب دیده باشند . مرگ خفاش‌ها یک فاجعه است که اثر آن را سال آینده می‌توان دید، چون خفاش‌ها به‌دلیل تغذیه از حشرات، نظم طبیعی منطقه را حفظ می‌کنند و به نظر می‌رسد اکنون کسی متوجه فاجعه به بار آمده نیست . گویا این آقای مربی تنها کسی بوده که در این یک ماه تلاش کرده تا چشم‌ها را متوجه دود این آتش کند و البته این تلاش برایش بدون درد سر هم نبوده . خوب است که انسان‌های پارینه سنگی نیستند تا ببینند این جور خانه شان می‌سوزد . لابد آنها هم پیش خودشان فکر می‌کردند در این دوره و زمانه عجیب و غریب پیشرفت و تکنولوژی و ارتباطات ، چرا کسی متوجه این آتش نیست و برای خاموش‌کردنش کاری نمی‌کند .

                                                                                             جام جم

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
عباس ایلاقی

باعث تاسفه