جست وجو براي افشاي سرنوشت دو کوه نورد ناپديد شده

 

 

 

 

 تلاش امدادگران براي يافتن دو کوهنوردي که جمعه دو هفته پيش در حال صعود به قله توچال در هواي توفاني ناپديد شدند ادامه دارد. به گزارش خبرنگار ما روز جمعه 7 ارديبهشت ماه سال جاري دو کوهنورد حرفه يي به نام هاي محمد 54ساله و شيرين 24ساله در حال صعود به قله توچال از مسير خط الرأس دارآباد در هواي توفاني ناپديد شدند و تاکنون تلاش گسترده گروه هاي داوطلب و سازمان هاي امداد و نجات، نيروي انتظامي و فدراسيون کوه نوردي براي يافتن اين دو بي حاصل بوده است.

جمعي از کوه نوردان که روز جمعه شاهد صعود محمد و شيرين بوده اند مدعي شده اند که اين دو را بر فراز قله دارآباد و در حال گذر از تيغه هاي پرخطر به سوي قله توچال مشاهده کرده اند. اين در حالي است که تلاش بيش از 100 کوهنورد حرفه يي براي يافتن اثري از اين دو کوهنورد در دره ها و تيغه هاي خط الرأس دارآباد توچال بي ثمر بوده است و عدم يافتن نشانه يي از سقوط اين دو گمانه ها را در خصوص پيش آمدن مشکلي غير از سقوط تقويت مي کند. برخي از دوستان اين دو کوه نورد که نسبت به توانايي ها وتاکتيک هاي دوستان مفقود شده شان اشراف بيشتري دارند احتمال سقوط اين دو را حتي در شرايط نامناسب جوي عصر جمعه کم مي دانند و معتقدند در مرحله جديد جست وجو بايد با پرسش خانه به خانه از اهالي روستاهاي مجاور کوهستان به دنبال اثري از دوستان شان بگردند.

روزنامه اعتماد ۱۷/۲/۸۶

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
برج سينا!

گويا خبرها حاکی از آن است که اجساد اين کوهنوردان پيدا شده است. www.anapourna.persianblog.ir