گشایش دو مسیر جدید بر دیواره ترغه (بوکان)

" ساعت 6:30 بیدار شدیم. وسایل را جمع نموده و پس ازصرف صبحانه راهی پناهگاه پیرسلیمان شدیم. کوله ها را در پناهگاه گذاشته و برای شناسایی مسیری برای گشایش به سمت دیواره رفتیم،این کار تا ساعت 12 طول کشید. مسیر بر روی گرده ای در قسمت غربی دیواره قرار دارد. پس از صعود 4 طول به ابتدای کلاهک رسیدیم. به علت کمبود وقت کار را در همان جا متوقف کردیم و فرود نمودیم. کارکاه به دوروله زده شده است . طول های اول تا سوم توسط ابزار گذاری صعود شده و در طول چهارم 3 رول زده شده است . برای صعود این مسیر نیاز به میخ و ابزارهای ریز و متوسط می باشد . اسم این مسیر را قاجر گذاشتیم ... "

.

متن کامل گزارش در سایت : گروه کوه نوردی قاجر قروه

.

/ 1 نظر / 6 بازدید
عمررحیمی

سلاو له ته ره غه ی سه ربه رز