وب نوردی ...

قلعه بابک ، قلعه ای در گوش گربه !!

قلعه بابک بنای پر شکوه و زیبایی است که درگذشته محل استقرار و سنگر دفاع بابک خرمدین سردار دلیر ایرانی از خاک ایران و بخصوص آذرپادگان در مقابل تهاجم اعراب بوده و احتمالا پیش از او نیز جاویدان فرزند شهرک که مبارزات خود با اعراب مهاجم را از کوهستان های اردبیل آغازکرده بود دراین قلعه سکونت نموده است بابک نیز ابتدا به جمع مبارزان جاویدان پیوسته و پس از مرگ او در سال 200 هجری قمری به عنوان رهبر خرمدینان 22 سال توانست در این قلعه به مبارزات آزادی خواهانه خود ادامه دهد ...

متن کامل را در وبلاگ ماگما بخوانید :

http://www.magma.blogfa.com

******************************************

.که گوش من پشتش میخ سنگ نوردی ببود و این نیست !

روزی پیر کهکم از چکه بپرسید که ای چکه آیا همنوردی به جهانکوهدان همسنگ خود در چکه گی دیده ای؟ چکه درنگی کرد و بگفت که باید بیاندیشم , آن هم به مراسمتی اندیشه چزانی به سان سنگ نوردان سانت به سانت گز چرانی. چو چکه از این آیین اندیشه چزانی و  گزچرانی فارغ شد, سری بتکاند به تایید که آری یک مورد یافتم و آن از آن همنورد سنگنوردی بود که از دیواره آتش کوه صاحب الزمان دیار کریمان همی صعود می کرد و ما چشم نوردی می کردیم و حظ نوردی هم هم. این همنورد که با یک درجه ارفاق به میخ مرده نوردی شهره آفاق ببود, این بار نیز خواست از میخ مرده ای بهره گیرد که میخ از بیخ در آمد و چند متری رو به پایین بیامد و گوش راستش چنان خراش برداشت که کنده بشد و همنوردان گوشش را برداشتند و او را به شفاخانه ای رساندند و گوشش را هم , که این فتوکپی چکه همنورد چو گوشش را بدید همی به پزشک گفت که این گوش را به من پیوند نزنید که این از آن من نیست . پزشک جراح بپرسید : آخر چرا؟ از چه روی گویی و برهان تو کرکری خوان چیست؟ این فتوکپی چکه بگفت: گفتم ای پزشک که چو بیهوش و مدهوش شوم , که گویا دارم می شوم, نخواهم این گوش دگری را و گوش خود خواهم که گوش من پشتش میخ سنگنوردی ببود و این نیست ! ای فتوکپی نابرابر با اصل , برو خدا روزی چکه گی ات را جای دگر حواله کند !

از وبلاگ : زبان شناسی و کوه نوردی در کرمان

http://baghinipour.blogfa.com

/ 2 نظر / 35 بازدید
بابک

سلام عرض شد جناب نصیری، تو اینترنت خوندن چه فایده داره. من که هی بهت می گم بیا بریم قلعه بابک و جاهای دیگه اون طرفارو نشونت بدم می گی نه.