فاجعه ی برودپیک فراموش نخواهد شد!

 

یاد و خاطره شان گرامی باد

 

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
رضا

بر آتش بیار معرکه لعنت!

ostad yusa

فاجعه برودپیک و نانگا پاربات هرگز فراموش نخواهد شد و تاریخ آینده، حقیقت را شفاف خواهد کرد. همانگونه که بسیاری از تراژدی‌ها را فاش کرده است.