يخچال های تبت : فقط تا پايان همين قرن !

 

 

 

 

 

هواشناسان در تبت می گویند که آب و هوا در این منطقه از جهان، سریع تر از سایر نقاط در حال گرم شدن است. به گزارش شبكه BBC ، نتایج یک تحقیق جدید که در رسانه های چین منتشر شده است، نشان می دهد که دمای هوا در تبت، چهار بار سریع تر از متوسط دمای جهان در حال افزایش است.
گزارش تغییرات وضعیت آب و هوایی در تبت که توسط محققان انجام شده، نشان می دهد که دمای این منطقه در هر ده سال، حدود 0.3 سانتی گراد زیاد می شود.این میزان افزایش دما سریع تر از سایر نقاط چین است و به احتمال قوی تاثیر منفي زيادي بر یخچال های طبیعی تبت در دهه آینده می گذارد. این گزارش خاطرنشان می کند افزایش دما در غرب تبت بیشتر از سایر نقاط است. غرب تبت، منطقه اي است که کوه های مرتفع و یخچال های طبیعی در آن منطقه واقع شده اند.

این گزارش جدید، نتیجه یافته های قبلي را تاييد می کند که تا پایان قرن جاری، یخچال های طبیعی تبت، آب خواهند شد. هواشناسان می گویند که این مساله تاثیرات عمیقی در زندگي ميليون ها نفر خواهد داشت. یخچال های طبیعی تبت، منبع آب آشامیدنی برای میلیون ها نفر در چین و جنوب شرقی آسیا هستند. دانشمندان پیش بینی می کنند که در صورت آب شدن این یخچال ها، مساله کمبود آب آشامیدنی به وجود خواهد آمد. همچنین خطر بروز سیل های زمستانی نیز افزايش مي يابد.

از جام جم آنلاين

/ 0 نظر / 3 بازدید