حادثه در گاشربروم ۲

         

« ... بر اساس اولين گزارش ها ٬ چهار نفر از کوه نوردان در اثر ريزش بهمنی که در ارتفاع ۶۷۰۰ متری قله ی گاشربروم۲ ـ بالاتر از کمپ دو ـ اتفاق افتاده است مدفون شدند . کوه نوردانی از کمپ دو به سرعت به کمک آنها می شتابند و يکی از آنها نجات داده می شود که بعد از مدت کوتاهی جان می سپارد و يک نفر ديگر نيز موفق می شود با نيروی خود از زير بهمن بيرون بيايد . عضو ديگری به شدت آسيب ديده و چهارمين نفر مفقود می باشد . اسامی اين افراد هنوز اعلام نشده است ...»

از سايت :   www.k2climb.net

 

/ 0 نظر / 4 بازدید