ايجاد بزرگترين منطقه طبيعی حفاظت شده جهان

مقام های برزيلی بزرگترين منطقه طبيعی حفاظت شده جهان را در بخشی از جنگل های استوايي آمازون که برای چند دهه صحنه درگيری صنايع چوب بری، مزرعه داران و طرفداران محيط زيست بوده است ، ايجاد کرده اند.

amazon.jpg

به گزارش شبكه BBC ، اين ناحيه حفاظت شده منطقه ای به وسعت انگلستان يعنی بيش از 150 هزار کيلومتر مربع را در منطقه سپرا گوايانا در جنگل آمازون و در شمال رودخانه آمازون در برمي گيرد.
با اين حال طرفداران محيط زيست که برای ايجاد اين منطقه تلاش کرده اند هشدار داده اند که حفظ آن مشکل خواهد بود.
اين ناحيه از سوی سيمائو جاتين، فرماندار ايالت شرقی پارا و با حمايت تعدادي از گروه های طرفدار محيط زيست مانند سازمان بين المللی حفاظت از محيط زيست واقع در واشنگتن که يک ميليون دلار به اين پروژه اهداکرده است ، ايجاد شد.
سيمائو جاتين گفت ، هدف اصلی اين طرح حفاظت از آن در مقابل غصب غيرقانونی زمين از سوی مزرعه داران و ساير افراد است.
گروه های طرفدار محيط زيست که برای جلوگيری از توسعه بيشتر در جنگل های آمازون فعاليت زيادی داشته اند از اين طرح استقبال کرده اند.

از جام جم آنلاين

/ 0 نظر / 3 بازدید