هيماليا

ــ عربستان سعودی قصد دارد اولين تيم عربی را به يکی از قله های هشت هزار متری اعزام کند . آنها قصد دارند برای اولين تجربه قله ۸۰۳۵ متری گاشربروم۲ را در پاکستان و از مسير شمالی در سال ۲۰۰۵ صعود کنند . اين تيم عرب از ۷ نفر تشکيل شده است .

وبلاگ : من... يک کوهنورد؟   ـ ۱۷/۸/۸۳

 

ـــ دانشمندان از آب شدن يخچال های هيماليا به علت گرم شدن کره زمين خبر دادند .

شبکه خبر : جمعه ۲۲/۸/۸۳

 

کلاغ ها : انگار بايد خود را برای ديدن تصاوير شترهای دوکوهانه در عبور از شکاف های يخچال خومبو و استراحت روی گردنه جنوبی اورست آماده کنيم !

 

/ 0 نظر / 5 بازدید