کنفرانس جهانی برای حفظ طبیعت !

هدف کنفرانس جهانی برای حفظ طبیعت، که زیر نظر سازمان ملل در شهر بن برگزار می‌شود، دستیابی به راه‌کارهایی چون محافظت اکید از برخی مناطق است تا از سرعت روند نابودی جنگل‌ها و آلودگی دریاها کاسته شود.

                 

در روز دوشنبه ۱۹ مه (۳۰ اردیبهشت)،  نهمین دوره‌ی کنفرانس جهانی سازمان ملل برای حفظ تنوع طبیعی، در شهر بن آغاز به کار کرد. در این کنفرانس که تا سی‌ام ماه مه ادامه دارد و در آن به مسئله‌ی حاد "انقراض انواع" پرداخته می‌شود، نمایندگان بیش از ۱۹۰ کشور جهان شرکت دارند.  هدف این بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نشست جهانی، حفظ محیط زیست و مقابله با نابودی روزافزون طبیعت، از جمله نابودی جنگل‌های استوایی و مجموعه‌‌ی بزرگی از گونه‌های گیاهی و جانوری در جهان است...

  از : dw-world.de

   عکس: کلاغ ها...

                                                                         

/ 0 نظر / 3 بازدید