دریائی ...

روز دریائی تمام شد

دریا در دفتر خاطراتش نوشت

« مرد و زنی بودند ...

و من دریائی حقیقی ... »

                                                     _ نزار قبانی _

.

***

عکس از : کلاغ ها

/ 0 نظر / 3 بازدید