باشگاه دماوند : توضیح در باره ی احضار کاظم فریدیان

" تیم صعود کننده به قله نانگاپاربات تیم اعزامی از سوی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند بوده است و اعضای تیم باید خود را مقید به سیاست های باشگاه در هدایت آن بدانند . کاظم فریدیان و دیگر اعضای تیم به عنوان عضوی از باشگاه و تیم ، در صورت داشتن نظر شخصی مخالف اصول باشگاه ، استقلال  آن را رسما اعلام کنند تا شک و شبهه ای پیش نیاید و عهده دار عواقب آن نیز باشند . حرمت شکنی  کاظم  فریدیان در مراسم جشنواره گزارش های کوه نوردی در باره آقای شعاعی مورد تایید مدیرعامل باشگاه نیست و اظهار نظر در این خصوص اعلام این افتراق بوده و احضار ایشان نیز دایر بر اعلام تذکر در این باره و سایر مطالب فوق الذکر بوده است . متاسفانه در برخی مدیریت های قبلی توجه و حساسیتی نسبت به اطلاع رسانی در این باره وجود نداشته و این شائبه به وجود آمده که نظرمدیریت باشگاه با برخی نقطه نظر های اعلام شده از سوی اعضای تیم در رسانه ها همسو می باشد. اطلاع رسانی و اعلام نظر در باره اتفاقات مراسم مذکور مبتنی بر اعتقاد عمیق مدیر عامل باشگاه به جریان آزاد نظریات اعضای باشگاه است و اعضایی که نظری مخالف نظر مدیرعامل داشته باشند با در نظر داشتن قانون مطبوعات و سایر محدودیت های قانونی می توانند با نوشتن مقاله یا طرح در انجمن های گفتگوی تارنما آن را به اطلاع عموم برسانند . "

سایت باشگاه کوه نوردی و اسکی دماوند

http://damavandclub.com/default.aspx?lang=Fa

.

*************************

 مدیر عامل باشگاه دماوند نوشته است که اقدام کاظم فریدیان در جریان جشنواره ی گزارش برنامه های کوه مورد تائید او نبوده و برای " اعلام این افتراق و اعلام تذکر در این باره " ایشان به هیئت مدیره احضار شده است . به اطلاع مدیر عامل محترم باشگاه دماوند می رسانیم برای " اعلام افتراق و اعلام تذکر " راه ها و روش ها _ و البته لحن و ادبیات _ بسیار بهتری هم می تواند وجود داشته باشد و ما این گونه " اعلام افتراق و اعلام تذکر " ی که همراه با کاربرد واژه ها و کلماتی مانند حرمت شکن ، عقده گشا و نابخرد در صفحه ی اصلی سایت رسمی باشگاه و نزد افکار عمومی باشد را تخریب شخصیت می دانیم و به شدت نسبت به آن انتقاد داریم .

.

/ 0 نظر / 3 بازدید