در لحظه های تو

نگاه کن

چه سکوتی

                 در لحظه های تو

                                            می ایستد

 

 

شعر: محمود معتقدی

عکس : فرامرز نصیری

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید