دیواره علم کوه قربانی گرفت

روز چهار شنبه ۱۸/۵/۸۵– منطقه علم کوه

یک تیم چهار نفره از سنگنوردان کانون کوه نوردی همدان به قصد صعود به قله علم کوه از مسیر لهستانی ها -52 دیواره علم کوه، کمپ خود را در علم چال ترک میکنند و پس از گذر از طناب ثابت های زیر دیواره(گل سنگها) خود را به زیر مسیر لهستانیها میرسانند و در ساعت 6:30 صبح روز چهار شنبه صعود خود را آغاز میکنند. این تیم در ساعت 5 بعد از ظهر به کارگاه تاقچه قمقمه میرسد و پس از 45 دقیقه استراحت مسیر خود را از طریق قیف بزرگ دیواره ادامه میدهد، بعلت اینکه این تیم چهار نفره بوده و در دو کرده طناب صعود میکردند صعود به کندی ادامه پیدا میکند و کار به شب کشیده میشود کرده اول که شامل اصغر مهر پویا و حمید عامری بود در ساعت 10 شب از دیواره خارج میشوند و مسیر خود را به سمت قله علم کوه پی میگیرند(از روی سنگ های ریزشی زیر قله)

نفر جلو اصغر مهرپویا در میانه راه برای صعود یک گیره از یک تخته سنگ ریزشی را میگیرد که سنگ از جای خود خارج شده و باعث ریزش سنگ های بالاتر به روی وی میشود که این مساله باعث پرتاب شدن اصغر مهرپویا به داخل قیف بزرگ و سقوط او به زیر دیواره میشود(مسیری در حدود 400-500متر)

 

مــندرجات بالا نقل قولی بود از حمید عامری هم طناب اصغر مهرپویا؛ وی اظهار داشت که اصغر (33ساله) پس از خروج از قیف بزرگ طناب حمایت را باز کرده و داخل کوله پشتی خود قرار داده بود تا راحت تر و با سرعت بیشتری خود را به قله برسانند.

وبلاگ : رد پای کوه نورد

/ 0 نظر / 3 بازدید