فائو و همايش حفظ محيط كوهستان در ايران

رئيس بخش منطقه ای سازمان خواروبارجهانی سازمان ملل متحد(فائو) گفت: مهمترين مسئله برای حفظ محيط کوهستان در ايران ، باور عميق دولت و مردم به اين موضوع است . مجاهد آشوری روز دوشنبه در همايش حفظ محيط كوهستان در كرج افزود: در ايران با توجه به مسئله فرسايش در بالا دست و پايين دست منطقه كوهستانی ، كارهای اصلاحی خوبی صورت گرفته است . وی تصريح كرد : كوهستان ها سرچشمه آبها ، محل رويش گياهان متنوع و زيستگاه حيوانات وحشی است كه اين عوامل در چرخه حيات نقش اساسی دارند . به گفته وی : فائو در سال های گذشته ۱۶۰ طرح مختلف را در مناطق مختلف ايران اجرا كرده كه بيشتر آنها در زمينه آبياری در كوهستان بوده است . همايش دو روزه حفظ محيط كوهستان با شركت بيش از ۱۰۰ تن از استادان دانشگاه ، محققان ، كارشناسان، و تشكل های غير دولتی در موسسه آموزشی جوانشير در منطقه كلاك كرج برگزار شده است .

ايرنا ۲۳/۹/۸۳

 

قطب شمال و تابستان های بدون يخ !

نتايج يك بررسی علمی در مورد قطب شمال نشان می دهد كه دمای اين ناحيه از زمين با سرعتی دو برابر باقی نواحی زمين افزايش می يابد . پوشش يخی قطب شمال رفته رفته باريك تر می شود و دانشمندان نتيجه گيری كرده اند كه اين ناحيه تا ۷۰ سال ديگر در ماه های تابستان شاهد هيچ توده يخی نخواهد بود ! نتايج اين بررسی و مطالعه علمی كه قرار است به زودی تحت عنوان ارزيابی تاثير افزايش دمای زمين در ناحيه قطب شمال منتشر شود ، حاصل ۴ سال مطالعه توسط بيش از ۲۵۰ دانشمند است و به احتمالی دقيق ترين مطالعه ای است كه تا كنون در مورد تاثير پديده گرم تر شدن زمين در يك ناحيه خاص انجام می شود . مدل های كامپيوتری نشان می دهد كه اگر روند فعلی ادامه يابد ، زمانی فرا خواهد رسيد كه در ماه های تابستان در اين ناحيه ديگر يخی وجود نخواهد داشت و اين وضع ممكن است در سال ۲۰۵۰ به وجود آيد . هر چند احتمال آنكه چند دهه بعد از آن روی دهد بيشتر است .

خبرنگار علمی بی بی سی

 

/ 0 نظر / 28 بازدید