غارها از‌‌ بازگشت روزگار ‌سخت‌‌ زمین‌ ‌خبر ‌‌می‌دهند

.
تحقیقات جدید محققان از واقعیت نگران کننده دیگری درخصوص گرمایش زمین خبر می‌دهد . اخبار تبعات گرمایش زمین که تاکنون عمدتا حول محور ذوب شدن یخ‌های دریای شمالگان و بی‌خانمان شدن خرس‌های قطبی دور زده است ، بتازگی و با نمودار جدیدی از وضعیت اقلیم در پایان آخرین عصر یخبندان که از تحقیقات ایزوتوپی روی استلاگمیت‌های موجود در یک غار قدیمی ترسیم شده ، حاکی از آغاز دوره‌ای از خشکسالی است که تا قرن‌ها در ناحیه مرکزی سیرا نوادا طول کشیده و مربوط به زمانی می‌شود که درجه حرارت‌های شمالگان زمین سیر صعودی یافته و یخ‌های دریا آب شده‌اند . مشاهدات محققان از این غار قدیمی که به غار بزرگ مون معروف است نشان میدهد فرآیند چکیدن رطوبت از سقف غار در طول قرن‌های متمادی باعث بر جای گذاردن حلقه‌هایی همانند حلقه‌های درختی شده است که حاوی ردپای عناصری متشکل از هوا، خاک و سنگ طی دوران تشکیل شدنشان است. در این میان همانند تجزیه تحلیل‌هایی که روی هسته‌های یخی انجام می‌شود، ایزوتوپ‌های مختلف این عناصر نیز برای محققان سرنخ‌هایی را در خصوص سطوح درجه حرارت‌ها و همچنین میزان رطوبت و نزولات آسمانی در گذشته دور به ارمغان آورده است . در همین رابطه محققان دریافته‌اند حدود 15 هزار سال پیش و زمانی که به دنبال آخرین عصر یخبندان درجه حرارت‌ها نرخی صعودی یافتند، شرایط خشکی بر سرتاسر ناحیه کالیفرنیا مستولی می‌شود و از آن موقع و زمانی حدود 2000 سال بعد که نوبت بازگشت رویدادی سرد فرا می‌رسد، شرایط خشکی منطقه به سمت اقلیمی مرطوب‌تر تغییر وضع می‌یابد. گزارش این وقایع اقلیمی در حالی از سوی محققان مطرح می‌شود که ایزابل مونتانز، زمین‌شناس دانشگاه دیویس کالیفرنیا و سرپرست گروه تحقیقاتی که شرح پژوهش آنها به قلم وی در ماهنامه آنلاین معرفی آثار علوم زمین و سیاره‌ای منتشر شده، معتقد است یافته‌های حاضر تنها ثبت‌های سوابق اقلیمی از این نوع محسوب می‌شوند که به منطقه کالیفرنیا و دوره زمانی مرتبط با آن تعلق دارد و ناظر بر زمانی است که گرمایش جهانی گذشته سیاره روی داده است . به باور محققان تبعات ناشی از این تغییرات اقلیمی می‌رود تا منابع آب موجود در منطقه وسیعی که پیش از این با ویژگی منابع آبی مناسب و کافی حاشیه‌ای‌اش مطرح بوده است را به طرز نگران‌کننده و شدیدی تحت تأثیر خود قرار داده و اقلیم خشکی را بر منطقه تحمیل نماید؛ و با این اوصاف خرس‌ها تنها قربانیان گرم شدن شمال زمین نیستند و در سایه خشکسالی ناشی از گرمایش زمین باید نابودی زیست‌بوم‌ها و صدالبته بی‌خانمان شدن شمار افزون‌تری از گونه‌های جانوری و تبعات منفی خشکسالی برای مردمان ساکن این مناطق را به انتظار نشست .

منبع: Discovery

خبرگزاری جام جم آنلاین

.

/ 0 نظر / 3 بازدید