عاشقانه ...

شکوفه های زلال

چشم های تو را

به خاطره ای تازه

                          می نوازند

در ترانه ی شادی هایت

حس چه لبخنده ای

                    بر لبان تو می شکوفد

هنگامی که من

در سایه روشن باد

همچنان با یاد تو ...

***

عاشق شدن

در هوای خاطره ها

چه حسی مرا

به آخرین نفس های تو

                             باز می گرداند !

                                                                   " محمود معتقدی "

.

/ 0 نظر / 30 بازدید