فرار از نانگاپاربات

 

"تنها زمانی که پای در خانه نهم باور می‌کنم از مرگ گریخته‌ام"

 
اینها بخشی است از سخنان Zhang Jingchuan کوه نورد چینی است که از مهلکه مرگ در کمپ اصلی نانگاپاربات گریخته و 4 شنبه گذشته از طریق ارومچی به زادگاهش Kunming بازگشت.
ژان جین چوآن کوه نورد 42 ساله چینی می گوید: "آنها 8 مرد مسلح با لباس نظامی بودند که ما را در خواب به دام انداختند و دستانمان را بستند، ما را به زانو قرار دادند، لوازممان را گشتند و شروع به کشتار نمودند. آنها تیری را با هدف قرار دادن سر من به طرفم شلیک کردند. اما سرم را خم کردم و تیر به من اصابت نکرد. من اقدام به فرار به سمت دره نمودم و از دستشان گریختم".
اما شاید آنچه موجب رهایی ژان گردید 4 سال خدمت سربازی او در نیروهای نظامی بود. عکس العمل سریع و فرار موجب شد تا نامش در لیست کشته های نانگا پاربات قرار نگیرد. او ساعتی را در تاریکی و در دره های اطراف کمپ اصلی مخفی گشت و پس از اطمینان از امنیت کمپ اصلی به آنجا بازگشت تا طلب کمک نماید.
او از ارتش پاکستان برای عکس العمل سریعش و حضورشان تنها پس از 7 ساعت از حادثه در آن مکان دورافتاده تشکر می نماید.
اما دوستان ژان YANG Chun-Feng با سابقه 11 صعود 8000 متری و RAO Jian-Feng با سابقه 9 صعود 8000 متری همانند او خوش شانس نبودند. آن دو آرزوهای ایستادن در باشگاه 8000 متریها را به دست طالبان فنا شده یافتند و بجای بهمن های نانگاپاربات اسیر تیر خلاص جهل طالبان گشتند!

 

از وبلاگ رضا زارعی ( کوه قاف )

 

 

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
lمحسن عرب عامری

دمش گرم که جونشو نجات داد