صعود پانزده قله ی مرتفع !

همزمان با پانزدهمين سالگرد تاسيس گروه كوهنوردي دانشگاه اميركبير ، از سوي كوهنوردان اين دانشگاه 15 قله مرتفع ايران فتح شد.
به گزارش فارس، بر اساس اين برنامه امروز 24 شهريور قله هاي دماوند، الوند، سبلان، سهند، آزادكوه، خلنو، توچال، سركچال، اشترانكوه، زردكوه، دنا، برفخانه، ريزان، كركس و تفتان از سوي تيم هاي مشخص شده، همزمان فتح شد.

جام جم ۲۵/۶/۸۵

 

.............................................................................

آنلاين از فضا ٬ زمين نابود شده !

عكس‌هاي ماهواره‌اي از چگونگي تاثير فعاليت‌هاي انساني بر تغيير چشم‌انداز كره زمين به يمن Google Earth به صورت آنلاين در اختيار ماست. اين تصاوير تغييرات ايجادشده در 100 محل در سراسر كره زمين را نشان مي‌دهد. همه اين مكان‌ها براي نشان‌دادن تخريب ايجاد شده در دورنماهاست.

خليج آلمرياي اسپانيا در فاصله ربع قرن

در گذر سال‌ها- خليج آلمرياي اسپانيا در سال 1974(سمت چپ) و سال 2000 (سمت راست)

يكي از تكان‌دهنده‌ترين اين رشته تصاوير نشان مي‌دهد كه چگونه جنگل‌هاي متراكم سانتاكروز در بوليوي براي ايجاد سكونتگاه‌هاي شهري و كشاورزي تخريب شده است. گوگل با برنامه محيط‌زيستي سازمان ملل‌(UNEP) همراه شده است تا دسترسي عمومي به اين عكس‌ها را فراهم كند.

يك سخنگوي UNEP در اين مورد گفت:" هدف اين است كه صدماتي را كه به محيط ‌زيست وارد شده نشان دهيم و آگاهي عمومي را افزايش دهيم.معمولا براي افراد عادي مشكل است كه به اين تصاوير دسترسي داشته باشند. ما اميدواريم كه توجه مخاطبان بيشتري را به اين موضوع جلب كنيم."

همشهری آنلاين

/ 0 نظر / 20 بازدید